Kategorie: / Technika:

SurfaceSeer

Povrchová analýza pomocí statického TOF-SIMS

SurfaceSeer jsou kompaktní, cenově dostupné TOF-SIMS spektrometry s rychlým sběrem dat a jednoduchým ovládáním. Hmotností spektrometry se dodávají s přednastavenou řídicí jednotkou, tak aby mohly rychle a efektivně složit pro zkoumání všech druhů povrchů bez nutnosti dlouhého zaškolování a nastavování.

SurfaceSeer se dodává ve dvou řadách:

SurfaceSeer-S byl navržen jako univerzální „pracovní kůň“ pro spektroskopii v pozitivních i negativních TOF-SIMS módech s hmotnostním rozlišením lepším než 2500.

SurfaceSeer-I byl navržen k vytváření chemických map v pozitivních a negativních TOF-SIMS módech s prostorovým rozlišením ~ 0,5 µm a hmotnostním rozlišením lepším než 3000.

Oba přístroje poskytují podobný výkon povrchové analýzy při menší než čtvrtinové ceně oproti high-end TOF-SIMS výzkumným zařízením.

Technické specifikace SurfaceSeer-S:
•    velmi vysoká povrchová citlivost (1x109 atomů/cm2)
•    pozitivní a negativní SIMS na vodivých i nevodivých površích
•    rozlišení >2500 M/ΔM použitím time-of-flight Reflectron hmotnostního analyzátoru
•    hmotnostní rozsah >1000 m/z, přesnost ± 5 mamu.
•    oblasti analýzy od ~ 75 µm do 500 µm
•    separuje běžné organické sloučeniny od prvků, analýza izotopů
•    čištění odprášeného materiálu
•    5 min čerpání komory
•    1 min analýza
•    dostupná knihovna dat
•    velmi jednoduché použití (půldenní školení)

Technické specifikace SurfaceSeer-I:
•    velmi vysoká povrchová citlivost (1x109 atomů/cm2)
•    pozitivní a negativní SIMS na vodivých i nevodivých površích
•    rozlišení >3000 M/ΔM použitím time-of-flight Reflectron hmotnostního analyzátoru
•    hmotnostní rozsah >1000 m/z, přesnost ± 5 mamu.
•    prostorové rozlišení ~ 0,5 µm
•    separuje běžné organické sloučeniny od prvků, analýza izotopů
•    čištění odprášeného materiálu
•    5 min čerpání komory
•    1 min analýza
•    dostupná knihovna dat
•    velmi jednoduché použití (jednodenní školení)

Pro více informací navštivte web výrobce SurfaceSeer, nebo kontaktujte přímo nás.


Měřicí technika Morava s.r.o. | Babická 619 | 664 84 Zastávka u Brna | tel.: + 420 513 034 408 | e-mail: info@mt-m.eu

Created by> eX-press.cz