Kategorie: / Technika:

Kombinovaný elipsometr-reflektometr CER SE 500adv

Nikdy nebylo jednodušší aplikovat elipsometrii na reálné vzorky

Přístroj CER SE 500adv kombinuje laserovou elipsometrii a reflektometrii pro jednoznačné určování tloušťky průhledných vrstev. Disponuje velkým měřícím rozsahem tlouštěk, pro průhledné vrstvy až 25 µm a více v závislosti na zvoleném fotometru. Rozšiřuje tedy možnosti standardního laserového elipsometru zejména do oblastí analýzy tlustších vrstev. Díky víceúhlovému měření je možné určit tloušťku filmu, ale i index lomu a extinkční koeficient.

CER SE 500adv lze používat jako laserový elipsometr, sondu tloušťky vrstvy (FTP - Film Thickness Probe) a jako kombinovaný elipsometr-reflektometr (CER - Combined Ellipsometry Reflectometry). CER SE 500adv nabízí maximální všestrannost pro vaši laboratoř - od rychlého měření vrstev se známými optickými konstantami pomocí FTP pod kolmým úhlem dopadu v bílém světle, přes laserovou elipsometrii přesnou pro jednoduché vrstvy až po jednoznačné určení tloušťky složitějších systémů v režimu CEP.

Pro další informace navštivte web CER SE 500adv nebo se obraťte přímo na nás.


Měřicí technika Morava s.r.o. | Babická 619 | 664 84 Zastávka u Brna | tel.: + 420 513 034 408 | e-mail: info@mt-m.eu

Created by> eX-press.cz