Kategorie: / Technika:

Stolní reflektometr FTPadv

Nejrychlejší způsob měření tloušťky 

Reflektometr FTPadv při měření podle odpovídajícího receptu určuje tloušťku vrstvy v méně než 100 mspřesností lepší než 0,3 nm v rozsahu tloušťky až 50 nm – 25 µm. Chytrá funkce AutoModel redukuje možnost chyby operátora na minimum srovnáním měřeného spektra s rozsáhlou knihovnou spekter. Materiálová data pro vyhodnocení měření pocházejí z knihovny firmy SENTECH založené na nejlepších datech ze spektroskopické elipsometrie.

Stolní reflektometry FTPadv přesně a reprodukovatelně určují tloušťku a index lomu průhledných a mírně absorbujících vrstev na průhledných a odrážejících substrátech. FTPadv je cenově efektivní kompaktní nástroj pro rychlé a přesné měření vrstev nebo kontrolu procesu. Snadno může být ovládán vzdáleně pro použití v nepříznivém prostředí, speciálních komorách, za vysokých nebo nízkých teplot apod.

Pro náročnější aplikace lze dokoupit pokročilý software FTPadv Expert, dovolující fitování naměřených dat například s neznámými optickými konstantami, drsnými rozhraními apod.

Pro další informace navštivte web přístroje FTPadv a software FTPadv Expert, nebo se obraťte přímo na nás.

 


Měřicí technika Morava s.r.o. | Babická 619 | 664 84 Zastávka u Brna | tel.: + 420 513 034 408 | e-mail: info@mt-m.eu

Created by> eX-press.cz